Termeni și condiţii generale de transport

1. Părţile contractante

1.1. Prestatorul de servicii

Allpacka Logistics SRL (în continuare: Prestator)

Sediul social: Municipiul Oradea, Piaţa Emanuil Gojdu, Nr. 35, Bloc A6, Ap. U15-I, Judeţul Bihor, România, cod poștal 410066

Adresa de corespondenţă: Str. Negustori, Nr. 23, Etaj 2, Sector 2, București, cod poștal 023952

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă

Tribunalul Bihor: J05/4/2015

CUI/CIF: RO 33935414

Preluarea comenzilor:

Telefon: +40359630000

Email: contact@allpacka.ro

Pagina de web: allpacka.ro

Program de lucru: L-V: 09:00 – 18:00, S-D: ÎNCHIS

Activitatea de bază: intermedieri servicii de curierat, de curierat rapid și alte servicii poștale care nu înlocuiesc serviciile poștale universale pe teritoriul României conform art.2 pct.29 din OUG 13/2013 privind serviciile poștale.

Serviciile societăţii ALLPACKA LOGISTICS SRL se referă la transportul pachetelor exclusiv în calitate de intermediar, prin partenerii săi, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Termeni și Condiţii generale de transport. ALLPACKA LOGISTICS SRL nu dispune de vehicule proprii de transport și nu are curieri angajaţi, așadar nu intră în contact în mod fizic cu pachetele, ci doar partenerii săi.

În ceea ce privește activitatea de intermediere a societăţii ALLPACKA LOGISTICS SRL, aceasta organizează transportul, care va fi efectuat de către partenerul său ales de către client, motiv pentru care clientul va comunica și va solicita toate informaţiile legate de transport, respectiv declaraţii, către și de la ALLPACKA LOGISTICS SRL.

Serviciul de curierat: serviciu de curierat prin care se efectuează transportul într-un anumit timp de tranzit comunicat la ridicarea coletului – în cadrul căruia prestatorul de servicii poștale își asumă obligaţia ca firma de curierat care va ridica coletul va avea coletul sub supraveghere până la încercarea expedierii acestuia, în aşa fel încât expeditorul are posibilitatea, pe parcursul efectuării serviciului, să dispună schimbarea destinatarului sau a adresei de destinaţie a coletului și să ia măsurile necesare în cazul în care expedierea a fost efectuată cu succes.

Serviciul de curierat expres: serviciul de curierat cu garanţie de timp, în cadrul căruia prestatorul de servicii poștale își asumă obligaţia de a expedia coletul de la ridicarea acestuia, în cazul destinaţiilor interne, cel mult în următoarea zi lucrătoare, iar pentru coletele având destinaţia în Statele Membre ale Uniunii Europene, cel târziu a treia zi lucrătoare de la ridicarea coletului, iar în cazul coletelor cu altă destinaţie internaţională, cel târziu în a cincea zi lucrătoare după ridicare și, de asemenea, va îndeplini serviciile suplimentare descrise mai jos la punctele a)-d):

Serviciu suplimentar special:
a) posibilitatea de urmărire a coletelor;
b) ramburs;
c) valoare declarată, asigurare;
d) ridicarea coletului de la domiciliul, reședinţa, sediul, punctul de lucru sau sucursala expeditorului.

Pentru îndeplinirea serviciilor, Prestatorul are dreptul de a apela la colaboratori.

1.2. Clientul, solicitantul serviciilor

Clientul este persoana fizică, persoana juridică, societatea comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie care, conform Termenilor și Condiţiilor generale de transport, aparţine uneia dintre următoarele categorii:

Solicitantul serviciilor: persoana fizică, persoana juridică, societatea comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie, care solicită serviciile Prestatorului, indicând datele sale, prin comandă scrisă (depusă prin pagina web sau prin e-mail), conform Termenilor și Condiţiilor Generale sau condiţiilor stabilite individual și acceptate de comun acord – prin confirmarea în scris, care se poate dovedi și ulterior, a condiţiilor stabilite prin Termenii și Condiţiile Generale și condiţiile preliminare acestui acord. Statutul de solicitant al serviciilor nu exclude ca, în procedura de expediere, clientul să fie totodată expeditor sau destinatar, împrejurare care trebuie să reiasă în mod evident din datele furnizate.

Expeditor: în cazul solicitării serviciilor oferite de către Prestator, persoana fizică, persoana juridică, societatea comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie de la care curierul partenerilor Prestatorului ridică fizic coletul, respectiv cel care este indicat ca și expeditor de către Solicitantul serviciilor pe comanda depusă și pe colet, în cazul în care expeditorul diferă de Solicitantul serviciilor.

Destinatar: persoana fizică, persoana juridică, societatea comercială fără personalitate juridică sau altă organizaţie, care este indicată ca şi destinatar pe colet, pe ambalajul coletului sau pe lista aferentă acestuia, respectiv pe comanda depusă de către Solicitantul serviciilor, persoana căreia urmează a-i fi expediat coletul de către curierul partenerului Prestatorului.

Consumator: Solicitantul serviciilor persoană fizică, care acţionează în afara meseriei, ocupaţiei individuale sau a activităţii sale comerciale.

2. Obiectul contractului

Societatea ALLPACKA LOGISTICS SRL, în calitate de Prestator, prin intermedierea serviciilor partenerilor săi de servicii de curierat, în baza comenzii Solicitantului şi pe cheltuiala şi riscul Solicitantului, furnizează prin partenerii săi activităţi de transport, transport colete, adică activităţi de transport şi servicii poştale, conform Termenilor şi Condiţiilor Generale prevăzute în prezentul document şi conform condiţiilor de transport stabilite de parteneri, privind obiectele corespunzătoare acestuia ca şi mărime, greutate, conţinut şi ambalaj, pe teritoriul României şi pe teritorii specifice din străinătate, pe parcursul căruia Solicitantul este în legătură exclusiv cu Prestatorul, depune comanda către Prestator şi poate solicita orice fel de informaţii de la Prestator, respectiv poate depune declaraţii legale adresate acestuia, iar transportul fizic al coletului, începând de la ridicarea coletului şi până la expediere, se va efectua de către partener, în baza legăturii existente cu Prestatorul şi a datelor furnizate de către acesta.

În baza contractului de prestări servicii, Prestatorul se angajează să furnizeze, prin partenerii săi, transportul coletelor de mărimea, greutatea, conţinutul şi ambalajul corespunzătoare definiţiei prevăzute în Termenii şi Condiţiile Generale şi conform condiţiilor legii în vigoare referitor la activitatea Prestatorului şi expedierea acestora către destinatarul stabilit de către Solicitant sau celui îndreptăţit, în baza datelor furnizate de Solicitant şi contra cost.

Coletul: coletul corespunzător limitelor de mărime si greutate stabilite prin prezentul document – prevăzut cu adresa destinatarului pe colet, pe învelişul acestuia sau pe lista aparţinătoare (pe scrisoarea de trăsură sau alte documente însoţitoare).

Tipurile coletului: corespondenţa sau coletul poştal, care este transportat de către partenerii Prestatorului, cu scrisoare de trăsură sau alte documente însoţitoare, pe vehicule rutiere sau pe cale aeriană.

3. Întocmirea, modificarea, terminarea contractului

3.1. Intocmirea contractului

Contractul va fi încheiat între Prestator şi Solicitant, când Solicitantul va trimite prin pagina web www.allpacka.ro a Prestatorului sau prin e-mail comanda sa scrisă, cu acceptarea condiţiilor prevăzute în Termenii si Condiţiile Generale privind coletul de cel puţin 0,1 kg şi cel mult 2000 kg (colet poştal maxim 40 kg/buc) şi comanda va fi disponibilă Prestatorului.

Conform punctului 1.2., consumatorii iau la cunoştinţă şi acceptă că, prin depunerea comenzii lor către Prestator solicită în mod expres ca, prestatorul să înceapă derularea activităţii de curierat, înainte de expirarea termenului dat pentru Client de a-şi exercita dreptul de retragere/renunţare.

Confirmarea în scris trimisă ca şi răspuns la comanda Prestatorului înseamnă începerea îndeplinirii contractului de prestări servicii.

În cazul contractului de prestări servicii, părţile pot proceda în mod diferit faţă de dispoziţiile prezentului document, de comun acord, dacă legislaţia referitoare nu interzice diferenţele.

În cazul în care Termenii şi Condiţiile Generale stabilesc formatul în scris ca fiind forma contractului, atunci contractul de prestări servicii va fi întocmit odată cu semnarea contractului în scris – de către fiecare parte contractantă. Părţile iau la cunoştinţă faptul că Termenii şi Condiţiile Generale se consideră o înţelegere scrisă, care este înregistrată în evidenţele Prestatorului într-un mod în care se pot identifica individual şi care, după îndeplinire, poate fi accesata în evidenţele Prestatorului.

Părţile nu pot proceda altfel faţă de cum impun regulile stabilite în Termenii şi Condiţiile Generale, în situaţia în care acest lucru ar pune în pericol viaţa, sănătatea, integritatea corporală, respectiv dreptul destinatarul la preluarea coletului în siguranţă.

Contractul întocmit între Solicitant și Prestator este valabil pe o perioada determinată, cel târziu până când serviciul comandat de Solicitant a fost remunerat, cu condiţia ca, în cazul în care plata taxei se face anterior expedierii coletului, atunci relaţia contractuală dintre părţi va rămâne valabilă până la preluarea pe bază de document justificativ a coletului de către destinatarul indicat sau de către altă persoană cu drept de preluare sau reprimire, conform Termenilor și Condiţiilor Generale.

3.1.1. Drepturile și obligaţiile Solicitantului

A) În cazul cererii unei oferte de preţ, Solicitantul ia la cunoștinţă că oferta Prestatorului este valabilă 2 săptămâni de la comunicare, după care – chiar și referindu-vă la numărul ofertei anterioare – se va solicita o nouă ofertă pentru depunerea comenzii. Solicitantul are obligaţia să trimită în scris comanda necesară pentru întocmirea contractului prin pagina web a Prestatorului sau prin e-mailul acestuia, indicând datele solicitate de acesta, dar cel puţin prin indicarea următoarelor date, cu condiţia ca Solicitantul să răspundă pentru toate responsabilităţile ce decurg din aceasta, dacă va furniza următoarele date diferite de cum sunt în realitate:

 • datele Solicitantului (nume/denumire, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail),
 • datele destinatarului (nume/denumire, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail),
 • datele de facturare (nume/denumire, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, în cazul firmelor CUI-ul),
 • date detaliate despre colet, mărimea coletului, greutate exactă, greutatea volumetrică, greutatea pentru factură, conţinutul coletului, cantitate, locul de origine și măsura,
 • numele și numărul de telefon al persoanei de contact,
 • taxa de expediere (cheltuieli de transport, asigurarea, alte cheltuieli)
 • modalitatea de plată aleasă.

Solicitantul ia la cunoștinţă că Prestatorul nu acceptă comenzi formulate verbal sau personal la serviciul clienţi al Prestatorului, respectiv prin telefon, ci toate datele solicitate de către Prestator trebuie trimise în format electronic. După depunerea comenzii, în cazul în care Prestatorul o confirmă, Solicitantul are obligaţia să tipărească documentul de transport și celelalte documente însoţitoare eventual trimise în format electronic de către Prestator și să completeze toate acestea pe propria sa răspundere și să transmită documentele la locul ridicării coletului. Solicitantul se angajează să solicite curierului partenerului care va ridica coletul să semneze documentele de transport tipărite, excepţie făcând efectuările de către partenerii Prestatorului, în cazul cărora Prestatorul conferă scutire pe pagina sa de web. Legat de acesta, Solicitantul ia la cunoștinţă, că preluarea coletului are loc o dată cu confirmarea în scris de către curier – sau în cazul partenerului al cărui curier nu semnează, după modul în care este publicat pe pagina de web. Începerea îndeplinirii contractului de prestări servicii este dovedită prin datarea Prestatorului, indicarea datei exacte a ridicării și semnătura curierului care are în sarcină ridicarea coletului.

Solicitantul ia la cunoștinţă că, prin completarea comenzii și a formularului atașat acesteia, conștient de răspunderea sa penală, declară că în colet nu există un conţinut ilegal, contrar cu legea oricărei stat, sau periculos și, prin această declaraţie, își asumă răspundere legală și materială totală pentru conţinutul coletului indiferent dacă a fost personal la ambalarea coletului, respectiv la predarea coletului către curier.

B) Prestatorul este obligat să ridice coletul – dacă părţile contractante nu s-au înţeles altfel – în cazul în care expeditorul l-a împachetat corespunzător tipului, naturii și cantităţii, conţinutului iar conţinutul acestuia nu poate fi accesat fără deteriorarea ambalajului, respectiv a sigilului. Recomandările Prestatorului referitor la ambalarea coletelor pot fi citite în prezentul document, dar aceste recomandări sunt doar sugestii, dar Solicitantul ia la cunoștinţă că ambalarea coletului în mod corespunzător tipului și conform punctului 5.1.2 este responsabilitatea sa. Solicitantul este obligat să plătească 15% din taxa de expediere a coletului și costurile deplasării sau taxele survenite în legătură cu începerea îndeplinirii comenzii de către partenerul Prestatorului, în cazul în care nu respectă prevederile legate de ambalare a coletelor și, din acest motiv, curierul care ar ridica coletul, îl refuză.

C) solicitantul este obligat la plata unei taxe aferente prestării serviciilor. Solicitantul are dreptul de a indica o altă persoană decât persoana sa care va suporta cheltuielile (respectiv adresă de facturare diferită de cea a Solicitantului), precum și datele acestuia (nume/denumire, domiciliu/sediu, pentru societăţi CUI și număr de înregistrare la ORC, număr de telefon, adresă de e-mail). Solicitantul ia la cunoștinţă că, dacă cel care va suporta cheltuielile va întârzia mai mult de 5 zile cu plata taxei, Prestatorul are dreptul de a solicita Solicitantului plata taxei prin trimiterea unei copii după factură către acesta. Solicitantul ia la cunoștinţă și este de acord că, în privinţa achitării taxei are aceleași obligaţii ca și persoana care suportă cheltuielile, deci este de acord ca, în lipsa plăţii parţiale sau totale a taxei, și Solicitantului îi poate fi solicitată suma datorată în totalitate.

Solicitantul are obligaţia de a indica în comandă modalitatea de plată a taxei serviciului având în vedere punctul 6.2 (plată în avans sau ramburs și indicarea modalităţii de plată). Taxa pentru serviciu se va achita – dacă nu este prevăzut altfel în Termenii și Condiţiile Generale sau de către părţi – în termen de opt zile lucrătoare după preluarea primei facturi privind taxa pentru serviciu emis după expedierea coletului. Termenul de plată conform contractului se poate prelungi, dar cu condiţia că, contractul va avea formă scrisă.

D) Solicitantul ia la cunoștinţă – și în cazul în care nu este identic cu expeditorul, va comunica aceasta pe propria sa răspundere – că partenerii Prestatorului care efectuează ridicarea și expedierea vor cântări și verifică coletele preluate, precum şi dacă greutatea, mărimea și alţi parametri care se pot măsura corespund celor depuşi la Prestator.

E) Solicitantul acceptă, că, în cazul în care numărul comenzilor care nu au fost încă achitate în totalitate de către Solicitant sau/și nu au fost expediate de Prestator, ajunge la sau depăşeşte 20 de bucăţi, sau dacă valoarea comenzilor, indiferent de numărul coletelor, ajunge la sau depășește suma brută de 9000 RON, Prestatorul are dreptul de a refuza confirmarea și îndeplinirea comenzilor care depășesc limita.

F) Solicitantul – în cazul în care a indicat doar numărul de telefon fix pentru ziua ridicării coletului – este obligat ca, în ziua ridicării coletului, să rămână în locul unde se găsește telefonul fix, cu condiţia că, dacă nu poate fi contactat și nu este nimeni la adresa telefonului fix dat de Solicitant, atunci Prestatorul nu este obligat să efectueze serviciul în cazul confirmării comenzii sau depunerii din nou a acesteia, și. În cazul renunţării la contract, Solicitantul este obligat să plătească Prestatorului o taxă indicativă.

G) Clienţii iau la cunoștinţă și acceptă că Prestatorul este legat exclusiv de dispoziţiile Solicitantului în ceea ce privește dispunerea asupra coletelor și, în cazul utilizării serviciului de expediere cu ramburs, la plata sumei colectate și care trebuie transmisă, suma de ramburs poate fi transferată exclusiv Solicitantului. Prestatorul nu poate controla și nu va controla celelalte raporturi juridice (civile sau penale) dintre clienţii săi, care beneficiază de serviciile acestuia, responsabilitatea Prestatorului privind problemele de decontare dintre clienţi și terţi fiind exclusă.

H) Solicitantul – în cazul în care nu ţine legătura personal cu Prestatorul – își poate exercita drepturile conform prezentului document și, în special dreptul la instrucţiuni prin persoana de contact care se va numi separat, cu condiţia că este în totalitate riscul și responsabilitatea materială și legală a Solicitantului, ca fiecare declaraţie legală și fiecare act al persoanei de contact va fi considerat ca exercitarea legii de către Solicitant, iar Prestatorul, pe parcursul raportului juridic, nu este obligat să controleze sub nicio formă natura relaţiei dintre Solicitant și persoana de contact și dreptul de procedură a persoanei de contact, respectiv persoana acestuia.

I) În cazul în care Consumatorul dorește să-și exercite dreptul de retragere/renunţare conform punctului 4.2., este obligat să transmită dorinţa sa de retragere/renunţare prin poștă la adresa următoare: Str. Negustori, Nr. 23, Etaj 2, Sector 2, București sau pe cale electronică la e-mail: contact@allpacka.ro, prin trimiterea modelului de scrisoare din anexa numărul 7, sau poate completa declaraţia de retragere/renunţare de pe pagina de web www.allpacka.ro. În cazul în care consumatorul își depune declaraţia prin e-mail sau prin pagina de web, Prestatorul va confirma Solicitantului imediat primirea retragerii/renunţării pe suport durabil (de exemplu: prin e-mail). Declaraţia de mai sus poate fi depusă doar de către solicitantul care se consideră Consumator. Consumatorul ia la cunoștinţă că, având în vedere că a cerut începerea îndeplinirii serviciului înainte de expirarea termenului dreptului de retragere/renunţare, deci după îndeplinirea în totalitate a serviciului Consumatorul, nu va mai putea exercita dreptul de renunţare indiferent dacă a avut cunoștinţă despre îndeplinire sau nu.

3.1.2. Drepturile și obligaţiile Prestatorului

A) Prestatorul este obligat să asigure solicitantului formularele necesare – ordinele de expediere special concepute, confirmările de comandă și alte formulare speciale (de exemplu: scrisoarea de trăsură, factura proformă, ordin de vămuire import-export, ordin de ridicară marfă import, ”declaraţie privind periculozitatea”, declaraţie cu utilizare dublă, formular CITES) pentru solicitarea serviciilor în mod gratuit. Prestatorul declară că această obligaţie, conform prezentului punct, se referă exclusiv la obligaţia de a trimite formularele goale Solicitantului, nu include și verificarea formei și a conţinutului formularelor completate și predate direct partenerilor săi, respectiv celor trimise înapoi Prestatorului. Prestatorul este obligat doar să transmită partenerilor săi formularele completate.

B) Prestatorul se angajează ca, în cazul solicitării unei oferte de preţ, să trimită celor interesaţi o ofertă care să acopere și termenii și condiţiile transportului cu condiţia ca, în cazul în care cineva cere o ofertă prin telefon, Prestatorul va îndeplini cererea numai dacă cealaltă parte își dă acceptul de a fi contactată prin e-mail. Prestatorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate dacă cel care sună la telefon va furniza o adresă de e-mail la care nu este așteptată nicio ofertă.

C) Comanda scrisă pentru solicitarea serviciilor și trimisă de către Solicitant pe cale electronică, va fi confirmată de către Prestator prin e-mail, la care va atașa pe cale electronică și documentele de transport care se vor tipări.

D) Prestatorul administrează, organizează și transmite către partenerul ales de Solicitant comenzile sosite pe cale electronică și datele intrate în formularul de comandă.

E) În vederea îndeplinirii serviciului comandat de către Solicitant, Prestatorul va obţine și va încheia contracte de transport cu partenerul săi sau cu alt prestator, necesare pentru transmiterea coletului și va îndeplini celelalte sarcini legate de transmiterea coletului. Prestatorul va încheia contractele de transport și celelalte contracte cu terţi și cu partenerii săi în numele lui propriu, dar în beneficiul, pe riscul și pe cheltuiala Solicitantului.

F) În alegerea curierului sau ale altor transportatori, în stabilirea rutei și pe parcursul îndeplinirii celorlalte obligaţii ale sale, Prestatorul va proceda în mod economic, ţinând cont de siguranţa coletului. În unele cazuri, modul economic și siguranţa, la transmiterea concretă de mărfuri pot deveni contrare, deci realizarea uneia dintre cerinţe se va face numai prin afectarea celeilalte. Din acest motiv, Prestatorul va trebui să ia măsuri, cu ajutorul cărora va alege soluţia care, în funcţie de aceste două criterii, deservesc cel mai bine interesul Solicitantului.

G) Prestatorul este obligat să urmărească instrucţiunile Solicitantului. În cazul în care primește o instrucţiune care ar putea pune în pericol transmiterea în mod economic și în siguranţă a coletului, este obligat să atragă atenţia Solicitantului asupra acestui fapt. În cazul în care Solicitantul va repeta instrucţiunea în scris, Prestatorul este obligat să efectueze acesta pe cheltuiala și pe riscul său.

H) Prestatorul va informa Solicitantul în mod complet referitor la expedierea coletelor în baza comenzii – chiar și pe parcursul îndeplinirii transportului coletului, la cererea expresă a Solicitantului, prin prezentarea numerelor de identificare ale comenzilor și / sau a numărului scrisorii de transport. Pe durata raportului juridic, Prestatorul, va ţine legătura permanent cu Solicitantul care a comandat expedierea coletului, respectiv cu persoana de contact desemnată de către acesta și cu partenerul în cauză, de asemenea va asigura fluxul informaţiilor, posibilitatea depunerii de reclamaţii, obiecţiuni sau alte observaţii și declaraţii dintre Solicitant și partener.

Cei care, conform prezentului contract, sunt consideraţi clienţi, se pot informa direct de pe pagina de web al partenerului Prestatorului, care efectuează trimiterea coletului sau de pe platforma Prestatorului http://www.allpacka.ro

I) Pentru eficientizarea menţinerii legăturii cu clienţii, Prestatorul oferă servicii pentru clienţi la adresa din București, în zilele lucrătoare între 9:00 – 18:00. În cadrul serviciului pentru clienţi, angajaţii Prestatorului vă pot da informaţii în baza numerelor de identificare ale comenzilor/numărul scrisorii de trăsură. Prestatorul nu înregistrează convorbirile telefonice, deci informarea prin telefon sau alte declaraţii verbale nu pot fi regăsite, fapt ce trebuie avut în vedere de către clienţi în relaţie cu Prestatorul.

Datele de contact ale Serviciului de Clienţi:
+40359630000,
contact@allpacka.ro

J) Prestatorul are dreptul să factureze Solicitantului toate cheltuielile (de exemplu: amendă, taxă suplimentară, alte cheltuieli, despăgubire exercitată de către terţe persoane faţă de Prestator), survenite pe durata valabilităţii serviciului comandat şi care reprezintă o dovadă a încălcării legii sau a oricărora dintre prevederile Termenilor și Condiţiilor Generale, săvârşite de către clienţi, şi care cad în responsabilitatea Prestatorului. Clienţii iau la cunoștinţă că Prestatorul nu are dreptul de a controla caracterul legal şi justificat al cheltuielilor, amenzilor, despăgubirilor etc., aplicate Clientului din cauza comportamentului sau a declaraţiilor acestuia și a altor activităţi executate în relaţie cu prezentul raport juridic, respectiv nu este obligat să pornească sau să parcurgă niciun fel de procedură pentru contestarea sau verificarea legalităţii acestuia.

3.2. Modificarea contractului (dispoziţii ulterioare)

Expeditorul are dreptul să modifice contractul numai în următoarele cazuri:

3.2.1. Modificarea contractului de către expeditor înainte de transmiterea coletului

Expeditorul coletului – în cadrul dispoziţiilor ulterioare – contra-cost și în același timp cu plata eventualelor cheltuieli, poate solicita un serviciu separat – și în mod special, poate să modifice, să renunţe, respectiv poate să ceară înapoi coletul înainte ca acesta să fie transmis.

3.2.2.Modificarea contractului de către expeditor după transmiterea coletului

Cu aplicarea corespunzătoare a regulilor referitoare la dispoziţiile ulterioare, Expeditorul poate modifica și după transmiterea comenzii a datele referitoare la adresă – contra-cost și totodată achitarea cheltuielilor care survin – modificare care va fi luată în considerare de către Prestator până la începerea expedierii.

În cazul în care modificarea adresei atrage după sine expedierea către o nouă adresă sau returul, se vor plăti taxe de transport suplimentare.

4. Refuzul, terminarea, imposibilitatea prestării serviciului

4.1. Refuzul încheierii și îndeplinirii contractului

Prestatorul este obligat să refuze încheierea sau îndeplinirea contractului referitor la servicii, în situaţiile de mai jos:

 • îndeplinirea contractului încalcă legea sau acorduri internaţionale;
 • conţinutul coletului provoacă vătămarea sau pune în pericol în mod evident viaţa, sănătatea, integritatea corporală sau mediul;
 • coletul nu corespunde prevederilor referitoare la coletele transmisibile condiţionat;
 • ambalajul pachetelor nu corespunde prevederilor termenilor și condiţiilor generale.

Cheltuielile suplimentare provenite din refuzul îndeplinirii conform celor de mai sus, sau din returnarea coletului îi revin Solicitantului și totodată și expeditorului.

Prestatorul are dreptul de a refuza încheierea contractului în cazul în care:

 • îndeplinirea serviciului este suspendat sau limitat conform legislaţiei, sau
 • condiţiile de circulaţie necesare pentru îndeplinirea serviciului – exceptând motivelor legate de activităţile sale – nu sunt disponibile,
 • Solicitantul și/sau expeditorul și/sau destinatarul are datorii expirate, neachitate parţial sau în totalitate faţă de Prestator. Prestatorul are dreptul de a refuza încheierea contractului chiar și dacă persoanele mai sus menţionate și-au achitat suma capitalului datorat, dar încă nu au achitat costurile adiţionale către Prestator.

Dacă Prestatorul presupune întemeiat că trebuie să refuze încheierea contractului de prestări servicii poate face acest lucru doar dacă Solicitantul și/sau expeditorul demonstrează că presupunerea Prestatorului nu a fost întemeiată. În cazul în care Solicitantul și/sau expeditorul dorește să demonstreze că presupunerea nu este întemeiată, posibilitatea pentru aceasta se va oferi imediat și pe loc. În cazul în care, după cercetare, presupunerea a fost dovedită ca fiind neîntemeiată, Prestatorul are obligaţia de a ambala din nou coletul fără nicio taxă. În cazul acesta Prestatorul nu va putea invoca deficienţa ambalajului.

4.2. Incetarea contractului

Cazurile terminării contractului de prestări servicii:

 • Prestatorul îndeplinește serviciul la care s-a angajat prin contract și Solicitantul și/sau persoana care suportă cheltuielile va achita integral contravaloarea serviciilor prestate;
 • coletul nu poate fi expediat iar părţile nu mai au datorii una faţă de cealaltă;
 • prin acordul comun al părţilor;
 • prin exercitarea dreptului Consumatorului de a se retrage/renunţa: Consumatorul are dreptul de a se retrage fără motivare din contractul care a fost încheiat conform comenzii trimise către Prestator și care este reglementat de Termenii și Condiţiile Generale, în termen de 14 zile de la încheierea acestuia. În cazul în care Prestatorul, conform consimţământului Consumatorului de la punctul 3.1., a început deja efectuarea contractului încheiat între Consumator și Prestator, respectiv prestarea serviciilor, atunci Solicitantul va avea dreptul de a renunţa la contract, în termen de 14 de zile. Termenul de retragere/renunţare expiră după 14 zile de la încheierea contractului.
 • Prestatorul este radiat de la Oficiul  Registrului Comerţului.

4.3. Coletele care nu pot fi expediate

Nu poate fi expediat coletul care, din motive independente de Prestator, nu poate fi trimis destinatarului (sau altor persoane cu drept de preluare).

Pentru toate expedițiile, dacă firma de curierat prestatoare a luat toate măsurile
pentru a livra o expediție, dar nu a reușit să o livreze, expediția va fi returnată automat (acolo unde este disponibil). Costurile de retur, care includ transportul și ale taxe suplimentare, vor fi facturate către expeditor. Pentru toate expedițiile în afara UE, se va contacta expeditorul și se va procesa expediția în modul indicat de acesta. Expeditorul va plăti costurile de transport, precum și o taxă suplimentară pentru procesarea fiecărei asemenea expediții nelivrabile. În cazul în care Solicitantul și/sau expeditorul nu va achita cheltuielile returnării coletului, sau dacă returnarea, din motive independente de prestatorul de servicii poștale, nu este posibilă, coletul va fi considerat nereturnabil.

4.4. Colet nereturnabil

Prestatorul este obligat să păstreze coletul nereturnabil. Dacă Prestatorul nu primeşte instrucţiunile clientului sau ale destinatarului cu privire la livrarea expedierii în termen de 9 luni de la data depunerii trimiterii postale, conținutul coletului respectiv intră în proprietatea Prestatorului, fiind la latitudinea acestuia să distrugă sau să vândă conţinutul acestuia, fără nici o responsabilitate faţă de client. După deschidere, în situaţia în care coletul conţine marfă cu valoare comercială, Prestatorul o poate valorifica, iar în alte situaţii va distruge conţinutul coletului.Deschiderea, valorificarea și distrugerea coletului poștal are loc în faţa unei comisii formate din două persoane și prin întocmirea proceselor verbale, iar membrii acestei comisii pot fi angajaţii, membrii, delegaţii Prestatorului sau colaboratorii acestuia. Procesul verbal va fi păstrat timp de un an după predarea coletului. Prestatorul va folosi suma provenită din valorificare pentru a reduce cheltuielile provenite din păstrarea coletelor nereturnabile sau va sta la dispoziţie pentru a fi folosit în acest scop.

5. Reguli generale de utilizare a serviciilor

5.1. Răspunderea expeditorului

5.1.1. Luarea în considerare a regulilor privind conţinutul coletului

Prestatorul acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor. În cazul în care trimiterile poștale nu sunt ambalate corespunzător, ridicarea acestora se efectuează doar pe răspunderea clientului expeditor. Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe documentul de transport, cât și de ambalarea corectă și etichetarea coletelor. În cazul trimiterilor poștale ambalate necorespunzător de către expeditor, Prestatorul nu răspunde de nicio eventuală deterioare a acestora în timpul transportului. Este responsabilitatea expeditorului – indiferent dacă este aceeași persoană cu solicitantul sau nu – să asigure că ceea ce conţine coletului respectă legislaţia și prezenta Termeni și Condiţii Generale de transport.

Conţinutul coletului nu poate fi un obiect sau material al cărui transport este interzis prin lege sau în Termenii și Condiţiile Generale.

Prestatorul nu are obligaţia de a verifica dacă conţinutul coletului este exclus de la transport sau dacă poate fi transportat numai în anumite condiţii. Totuși, în cazul în care, în orice etapă a efectuării serviciului, se constată că conţinutul coletului este exclus de la transport sau condiţiile necesare transportului nu sunt complet îndeplinite, nu se va expedia coletul destinatarului. Solicitantul și expeditorul sunt responsabili în mod colectiv pentru daunele provocate de colet asupra vieţii, sănătăţii și integrităţii corporale a persoanelor, de asemenea, asupra altor obiecte, echipamente ale Prestatorului și alte colete; sunt obligaţi să-și suporte propriile daune și să plătească cheltuielile suplimentare ale Prestatorului (de exemplu returnare, reambalare, cheltuielile provenite din despăgubirea daunelor, etc.), dacă acestea au apărut ca urmare a nerespectării de către Solicitant și/sau expeditor a prevederilor legale și a Termenilor și Condiţiilor Generale.

5.1.2. Ambalare, închidere, adrese

Este responsabilitatea expeditorului – indiferent dacă este aceeași persoană cu solicitantul sau nu – să se asigure că adresa este indicată în mod adecvat pentru transport și că ambalajul care îl va proteja, va conferi siguranţa corespunzătoare naturii conţinutului.

Ambalarea coletelor: Coletele conforme caracteristicilor, naturii, formei, greutăţii conţinutului, se vor împacheta de aşa manieră ca ambalajul să protejeze conţinutul din interior.

Pentru înveliș se va alege un ambalaj curat, deschis la culoare, care nu va împiedica lizibilitatea adresei și pe suprafaţa căreia se pot lipi ușor și durabil adresa și alte semne.

Nu este necesară împachetarea obiectelor care, conform practicii aplicate în comerţ, nu se ambalează.

Închiderea coletelor: Învelișul, ambalajul interior și exterior și închiderea vor asigura imposibilitatea accesării conţinutului fără deteriorarea evidentă a învelișului.

Indicarea adresei pe colet: Coletul va fi prevăzut cu adresă curată, clară și lizibilă. Prestatorul nu acceptă colete pe care adresa a fost modificată prin tăiere/ștergere, corectarea scrisului sau în orice alt fel. Numele destinatarului se va trece în întregime pe colet. Se pot indica mai multe nume pentru destinatar.

Adresarea se va face în aşa fel încât adresa expeditorului și a destinatarului să fie vizibil separate. Datele referitoare la adresare se vor indica cu litere latine, cifre arabe (în cazul sectoarelor, străzilor, numerelor, blocurilor, etajelor, apartamentelor, după caz, cu numere romane), citeţ, pe colet, pe înveliș sau pe documentul care indică adresa prinsă bine de colet – cu cerneală, dactilografiată, cu pixul sau tipărită – respectiv pe lista de adrese atașată la colet, pe documentele însoţitoare. Se poate aplica şi un document de adresare suspendat, lipit sau cusut, care va fi fixat pe colet ca să nu cadă pe parcursul gestionării.

Numele și adresa destinatarului se vor indica pe direcţia lungimii coletului, în ordinea de transport, pe faţa coletului.

Expeditorul va indica următoarele date de adresă pe colet:

 • numele destinatarului (destinatarilor), sau denumirea;
 • locul de destinaţie a coletului – numele localităţii;
 • localizarea adresei – strada, denumirea spaţiului public, numărul (dacă nu este, numărul cadastral), scara;
 • adresa mai apropiată – etajul, cu indicarea apartamentului;
 • codul poștal;
 • în cazul coletelor adresate în străinătate se vor indica ţara și numărul de telefon al destinatarului din străinătate.

Dacă pe un colet se vor indica mai mulţi destinatari, atunci Prestatorul va lua în considerare ca și adresă de returnare pe cea a destinatarului indicat pe primul loc, iar dacă unul indică un oficiu poștal, Prestatorul va lua în considerare cealaltă adresă.

6. Stabilirea și plata taxelor pentru servicii

6.1. Stabilirea taxelor

Pentru utilizarea serviciilor prezentate în Termenii și Condiţiile Generale (în continuare: Servicii) clientul – în primul rând Solicitantul – va plăti o taxă în baza unei facturi emise de Prestator. Clienţii iau la cunoștinţă că, dacă pe comandă nu se vor completa datele de facturare, Prestatorul va considera datele Solicitantului ca și date de facturare.

Prestatorul informează Clientul că pe pagina de web a Prestatorului sunt specificate preţurile nete. Facturile emise de Prestator conţine sumele brute, conform legislaţiei privind impozitarea și plata TVA-ului. Părţile iau la cunoștinţă și acceptă că, odată cu trimiterea comenzii, Consumatorul solicită în mod expres începerea derulării serviciului. In cazul renunţării, persoana care suportă cheltuielile sau Consumatorul este obligat să plătească Prestatorului suma aferentă serviciilor efectuate până în momentul terminării contractului. Conform acestora, dacă Solicitantul, Consumatorul sau expeditorul se retrage din contractul întocmit în baza comenzii într-un moment în care curierul care va efectua ridicarea coletului este deja pe drum, atunci Solicitantul sau expeditorul, pe lângă obligaţiile sale generale, este obligat să achite 15% din taxa de expediere a coletului și taxa de deplasare, respectiv toate celelalte cheltuieli provenite din începerea îndeplinirii serviciilor angajate de către partenerii Prestatorului. De asemenea, Prestatorul se angajează ca, în cazul plăţii anticipate, va restitui, în termen de 14 zile de la luarea la cunoștinţă a retragerii sau a renunţării de către Consumator, părţii care a efectuat plata, în mod identic plăţii contravalorii, partea contraprestaţiei, care depășește contravaloarea serviciilor efectuate de către Prestator, respectiv în cazul renunţării de către Consumator, suma totală a contraprestaţiei. În cazul în care Consumatorul își exercită dreptul de renunţare după începerea îndeplinirii, suma care urmează să fie plătită de Consumator se va calcula în baza sumei întregi a contraprestaţiei, majorată cu suma impozitului. Totodată, Clienţii iau la cunoștinţă că, în cazul în care Solicitantul sau expeditorul – din orice motiv – a completat documentele de transport cu mâna și din această cauză, pentru expedierea coletului, partenerul Prestatorului a încasat în mod direct taxa de la oricare dintre Clienţi și nu a restituit-o în totalitate clientului care a rambursat partenerului în totalitate pentru clientul care a plătit partenerului, Prestatorul are dreptul de a păstra 50% din taxa plătită anticipat, respectiv să emită factura pentru 50% din taxa de servicii Solicitantului sau persoanei care suportă cheltuielile, indiferent dacă, din cauza completării documentului de transport cu mâna, Prestatorul nu poate îndeplini sarcinile asumate sau le poate îndeplini doar parţial. Solicitantul ia la cunoștinţă că, în cazul în care datele privind coletul furnizate prin comandă diferă de datele primite ca și rezultat al efectuării măsurătorilor de către partenerii Prestatorului, iar în urma diferenţei în greutate sau mărime rezultate a coletului survine obligaţia de plată a unei taxe suplimentare, atunci Prestatorul este obligat să plătească taxa suplimentară fără acordul Solicitantului sau al expeditorului și are dreptul să emită factură, indicând titlul, pe această sumă pentru Solicitant. Solicitantul se angajează la plata acestei taxe pentru Prestator, în termen de 8 zile de la preluarea facturii emise de acesta.Taxa serviciilor este stabilită de Prestator. În cazul preţurilor care se încadrează în formele tarifare libere, Prestatorul va informa clienţii despre noile taxe, cu 15 zile înainte de introducerea taxelor modificate, prin intermediul paginii sale de web. Din ziua intrării în vigoare a noilor taxe clientul va plăti taxa nouă. Prestatorul are dreptul de a solicita taxele aferente serviciilor și altor sume legate de colet în termen de un an de la expedierea coletului. Clienţii iau la cunoștinţă că, dacă Solicitantul sau persoana diferită de acesta, care suportă cheltuielile, va întârzia cu plata datorată Prestatorului, prin nerespectarea termenului indicat pe factura emisă de Prestator, atunci Prestatorul are dreptul, pe lângă taxa datorată, şi la dobândă de întârziere pentru fiecare zi de întârziere, în măsura stabilită de lege.De asemenea, Clienţii iau la cunoștinţă că, în cazul în care Prestatorul va demara faţă de cel obligat la plata taxei orice procedură pentru recuperarea datoriilor expirate și ale altor sume, atunci Prestatorul are dreptul de a cere celui obligat și toate cheltuielile aferente demarării procedurilor.

6.2. Modalităţi de plată

Plata taxei aferentă serviciilor se poate efectua în următoarele feluri:

În numerar: în momentul de faţă această modalitate de plată nu este posibilă.

Prin card bancar: prin efectuarea plăţii prin această modalitate de plată, Solicitantul va putea completa obligaţiile de plată prin transfer anticipat prin intermediul cardului bancar din proprietatea sa. Pagina de web va redirecţiona Solicitantul la platforma de plată în interval de 3-5 secunde, unde își poate indica datele şi își poate îndeplini obligaţia de plată. Factura se va trimite electronic.

Transfer bancar: în cazul plăţii prin transfer bancar Solicitantul va primi confirmarea comenzii prin poștă electronică. Acest document va reprezenta Proforma avand detaliile necesare pentru a efectua plata serviciului ales. Clienţii iau la cunoștinţă că, numai după primirea integrală a sumei pe contul nostru bancar, Prestatorul va trimite documentele de transport aferente servicului ales. Ca urmare, curierul va veni la adresa indicată de Solicitant. Prestatorul va emite si trimite in mod electronic, factura aferentă serviciului plătit. Clientul poate să cere o factura printată prin poștă, în cazul în care a ales acest serviciu suplimentar.

6.3. Ramburs/plată prin numerar:

Solicitantul va specifica prin pagina de web, valoarea coletului de încasat de la Destinatar de către Prestator. Valoarea coletului va fi transferată de Prestator în contul Solicitantului, în termen de maxim 14 zile lucrătoare, sau în contul indicat de Solicitant, dar de care dispune o altă persoană, odată cu indicarea numelui titularului. Soliciatrea rambursului  este posibil numai în cazul livrărilor în ţară. Prestatorul poate primi actele pentru identificarea personală de la Destinatar prin colaborare cu Partenerul său, respectiv suma încasată se va plăti Solicitantului exclusiv prin transfer bancar, Presatorul nu asigură posibilitate de plată în numerar.

Solicitantul ia la cunoștinţă că, dacă în comandă indică greșit contul bancar pentru transferul rambursului, Prestatorul este răspunzător numai în privinţa transferului de bani în contul indicat, dar nu are obligaţia și nici dreptul de a verifica dacă contul bancar este un cont existent și cui îi aparţine, respectiv nu își asumă nici o responsabilitate dacă transferul în contul dat a eșuat. În cazul în care suma transferată în contul indicat greșit se va returna Prestatorului, acesta este obligat să păstreze suma conform regulamentului păstrării responsabile.

De asemenea clienţi iau la cunoștinţă că Prestatorul este scutit de orice responsabilitate și obligaţie de despăgubire dacă suma de ramburs care a fost transferată în contul bancar indicat de Solicitant, nu va putea fi accesată de către cel care dispune de cont, din alte motive care afectează contul.

7. Servicii

Prestatorul intermediază transportul și expedierea după confirmarea preluării înregistrate pe pagina sa de web.

7.1. Servicii oferite

Intermedierea serviciilor de curierat: Intermedierea serviciilor de curierat:

Intermedierea serviciilor poștale expres: în cadrul acestora, partenerul prestatorului ridică coletul de la expeditor, după care îl duce la punctul de prelucrare unde se va efectua păstrarea coletului, depozitarea și prelucrarea acestuia. După ridicarea coletului, acesta va fi expediat de către partenerul prestatorului.

Se consideră servicii suplimentare speciale următoarele:

 • administrarea coletului de aşa natură încât acesta poate fi urmărit
 • serviciul asigurare
 • serviciul – ramburs
 • expediere cu garanţie de timp (expres)

Taxa coletului se va achita conform dispoziţiilor capitolului 6.

7.2. Ridicarea coletelor

Ridicarea coletelor se face în intervalul definit după solicitarea depusă în scris, la punctul de lucru al expeditorului sau la adresa acestuia. Prestatorul informează clientul cu privire la ora aproximativă a ridicării coletului de către partenerul său de la punctul de lucru.

Ridicarea coletelor este efectuată în baza acordului dintre Solicitant și Prestator, de către curierul angajat de partenerul intermediat de Prestator.

Solicitantul nu este obligat să fie prezent la adresa de preluare, dacă persoana Solicitantului diferă de cea a expeditorului. Pentru ridicarea coletului este necesar ca expeditorul să aibă asupra sa, tipărite, documentele trimise către Solicitant. Solicitantul ia la cunoștinţă că nu este obligaţia Prestatorului sau a partenerului acestuia să verifica relaţia dintre Solicitant și expeditor și nici nu verifică aceasta, ci doar solicită prezentarea documentelor tipărite și prezentarea actului de identitate al expeditorului, respectiv cere datele persoanei prezente la adresa expeditorului. Prestatorul și partenerul său vor solicita – în cazul suspiciunii întemeiate – expeditorului ca acesta să justifice la faţa locului dacă coletul nu conţine obiecte interzise sau ilegale. În cazul în care expeditorul se opune acestei solicitări, curierul are dreptul de a refuza ridicarea coletului, situaţie în care se vor aplica regulile stipulate în Termenii și Condiţiile Generale referitoare la refuzul ridicării coletului.

Încheierea contractului de prestări servicii, respectiv ridicarea coletului de către partenerul intermediat de Prestator este justificată prin actul Prestatorului sau al partenerului, pe care apare semnătura persoanei care a preluat coletul, data și ora preluării, respectiv datele Prestatorului și/sau datele partenerului.

Dacă, după verificare, curierul consideră că respectivul colet reprezintă o ameninţare la siguranţa sa personală, sau că este neadecvat transportului cu echipamentul de transport care îi stă la dispoziţie, poate refuza ridicarea coletului, conform celor prevăzute în Termenii și Condiţiile Generale.

7.3. Limitele de greutate și de mărime

Limitele de greutate și mărime ale coletelor care pot fi transportate cu partenerii prestatorului, având în vedere echipamentele de transport ale acestora, sunt următoarele:

 • în cazul transportului cu autovehicul poate fi 31.50 kg.
 • circumferința maximă acceptată în cazul transportului cu autovehiculul este de 300 cm

8. Expedierea coletelor

8.1. Reguli generale privind expedierea

Partenerul Prestatorului va expedia coletul la adresa indicată de expeditor, pe colet sau pe documentul însoţitor al acestuia, cu excepţia situaţiei în care părţile sau Destinatarul coletului dispun altfel.

În cazul în care expedierea coletului este împiedicată, partenerul Prestatorului, sau Prestatorul, în baza informaţiilor primite de la partener, va notifica expeditorulprin telefon sau pe cale electronică. Conform dispoziţiilor expeditorului – pe lângă plata taxei totale către Prestator – coletul va fi returnat de către curier.

Adresarea necorespunzătoare sau neidentificabilă (adică locul exact al expedierii destinatarului nu se poate stabili) nu va scuti Prestatorul de încercarea îndeplinirii obligaţiilor sale asumate prin contractul de prestări servicii, dar în cazul imposibilităţii expedierii din cauza adresei necorespunzătoare sau neidentificabile, prestatorul este scutit de obligaţia de despăgubire, respectiv

Odată cu aceasta, are dreptul de a emite o factură pentru întreaga taxă a serviciului prestat către Solicitant sau cel care suportă cheltuielile.

8.2. Locul expedierii

8.2.1. Expedierea la domiciliu

Partenerul Prestatorului pe teritoriul ţării va expedia toate coletele la domiciliu.

8.2.2. Expediere indirectă

Partenerul Prestatorului va expedia coletul, în locul destinatarului persoană fizică, în cazurile definite prin lege, la organizaţia care funcţionează la adresa dată, sau la persoana îndreptăţită pentru a prelua coletele pentru acesta – la locul asigurat de expeditorul indirect.

Imposibil de expediat pe cale indirectă:

 • colet înregistrat incorect
 • colet cu servicii speciale de expediere personal destinatarului
 • cu ramburs
 • toate coletele a căror expediere indirectă este exclusă din înţelegerea părţilor sau prin lege;
 • coletul, pentru care destinatarul refuză expedierea indirectă a expeditorului

Partenerul Prestatorului va anunţa destinatarul printr-o notificare cu privire la sosirea coletelor care nu pot fi predate direct.

Expeditorul indirect este obligat (pentru angajaţi) să administreze separat coletele care sosesc pentru sine.

8.3. Expedierea coletului pentru persoana cu drept de preluare

Se consideră persoana cu drept de preluare destinatarul, împuternicitul, cel care preia în locul persoanei coletul indirect.

Partenerul Prestatorului are dreptul de a expedia orice colet pentru persoana care preia. Odată cu predarea către persoana cu drept de preluare, Prestatorul îşi îndeplinește contractul de prestări servicii.

Are drept de preluare a coletelor adresate persoanelor juridice, organizaţiilor de afaceri fără personalitate juridică și altor organizaţii (în continuare: organizaţie) persoana aflată în poziţie de conducere. Prestatorul și partenerul acestuia consideră un colet adresat unei organizaţii, dacă în adresa coletului pentru organizaţie, pe lângă numele denumirii organizaţiei, a fost specificată și persoana fizică, sau pe colet apare numele persoanei fizice și adresa organizaţiei – fără denumirea acesteia.

Persoana care are dreptul de preluare, în afară de destinatar, răspunde pentru predarea coletului către destinatar, conform reglementărilor generale ale dreptului civil.

8.3.1. CONFIRMAREA DE PRIMIRE

Cel care preia coletul este obligat să confirme preluarea coletului prin semnătura sa, după înregistrarea datei și a orei expedierii pe documentul de expediere.

Dacă preluarea coletului destinat persoanei fizice nu este recunoscută de destinatar, cel care preia este obligat la indicarea relaţiei dintre destinatar și acesta.

În cazul refuzului semnăturii, Prestatorul său retrimite expeditorului coletul prin intermediul partenerului – cu prezentarea motivului.

Coletul înregistrat și adresat destinatarului care nu știe să scrie, nu cunoaște literele latine, este nevăzător sau din alte motive legate de schimbarea stării fizice, trebuie expediat în prezenţa unui martor major care știe să scrie. Martorul – prin indicarea acestei calităţi – va semna cu numele său propriu la predarea coletului pe documentul de expediere. Martorul și destinatarul sunt obligaţi să-și justifice identitatea în faţa expeditorului.

Coletul sosit pentru minor sau persoană sub îngrijire pentru incapacitate de a acţiona în locul destinatarului va fi expediat de Prestator reprezentantului legal sau îngrijitorului. Reprezentantul legal sau îngrijitorul își justifică această calitate prin hotărârea autorităţii, adeverinţa emisă de autorităţi sau prin certificatul emis de autorităţi.

În caz de deces al destinatarului-persoană fizică, desfiinţarea persoanei juridice, respectiv a societăţii comerciale fără personalitate juridică sau a altor organizaţii, Prestatorul, prin partenerul, său va returna imediat expeditorului coletul livrat pentru aceste persoane sau organizaţii.

8.3.2. Preluarea coletului returnat, returnare

Prin partenerul său, Prestatorul este obligat să ia înapoi coletul expediat greșit, respectiv conţinutul acestuia, chiar și în stare desfăcută, cu indicarea expedierii greșite și să restituie taxa încasată la expedierea greșită și să asigure, după închiderea coletului, respectiv menţionarea expedierii greșite, expedierea acestuia conform regulilor.

Prestatorul, prin partenerul său, nu mai ia înapoi coletul cu ramburs expediat conform regulilor, dacă a transmis deja actul referitor la decontarea rambursului.

Dacă, pe parcursul expedierii, destinatarul sau împuternicitul acestuia va declara în scris, că nu acceptă coletul, atunci coletul se va returna expeditorului prin partenerul Prestatorului, fără a lua în considerare termenul de preluare și cu indicarea cauzei.

Dacă aceste persoane refuză formularea declaraţiei în scris, partenerul Prestatorului va nota acest fapt pe documentul de expediere și pe colet.

În cazul în care coletul nu poate fi expediat, din motive independente de competenţa Prestatorului și a partenerului său, Prestatorul, prin partenerul său – cu indicarea cauzei – va returna coletul expeditorului.

9. Informare, reclamaţii

9.1. Informare

Prestatorul se angajează că va informa clienţii săi despre toate modificările esenţiale survenite în termenii și condiţiile de prestări servicii.

Va transmite celor interesaţi prin e-mail, va publica pe pagina de web:

 • termenii și condiţiile generale;
 • taxele aplicate;
 • numărul de telefon pentru contactare permanentă, alte date de contact;
 • orice alte informaţii de interes public.

9.2. Sesizări ale utilizatorilor, reclamaţii

Conform legislaţiei aferente, Prestatorul este obligat să asigure clienţilor solicitanţi posibilitatea depunerii gratuite de sesizări legate de servicii (în continuare reclamaţie).

Clienţii pot să-și depună reclamaţiile după cum urmează:

 • prin fax;
 • prin telefon;
 • în scris;
 • în alte moduri corespunzătoare (de exemplu: e-mail, telegramă).

Se consideră o reclamaţie sesizarea în care utilizatorul susţine că serviciile prestate de Prestator sunt necorespunzătoare parţial sau în totalitate prevederilor legale, respectiv Termenilor și Condiţiilor Generale. Indicarea pierderii parţiale sau deteriorarea coletului poștal, sesizarea și validarea pretenţiei de despăgubire este ţinută în evidenţa reclamaţiilor de către Prestator.

Reclamaţiile privind coletele, survenite pe parcursul îndeplinirii serviciilor prestate de Prestator, se pot face în termen de șase luni cu decădere din drepturi, si se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.

Prestatorul este obligat să verifice reclamaţiile în cadrul unei proceduri gratuite, transparente și nediscriminatorii.

În cazul observaţiei verbale, Prestatorul va acţiona pe loc, în măsura posibilităţilor pentru rezolvarea prejudiciului, respectiv va furniza informaţiile necesare. Prestatorul va analiza reclamaţia si, în cel mai scurt timp de la reclamaţie, dar cel târziu în termen de 3 luni de zile de la data introducerii acesteia, va solutiona reclamatia. Persoanele reclamante trebuie sa depună/trimită toate documentele prin care isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete (copie scrisoare de trăsură(AWB), proces verbal de constatare întocmit în fața curierului la livrare, facturi doveditoare, ambalaj/produs deteriorat pentru expertiză). Reclamatiile cu privire la deteriorare ambalaj, colete lipsă sau greutate diferită, se fac la livrare si nu ulterior acesteia. În cazul reclamaţiilor, Prestatorul confirma reclamantului primirea reclamatiei telefonic, prin mail daca reclamantul face publica adresa sa de mail si solicita acest lucru si prin completarea confirmarii de primire in cazul reclamatiei scrise si expediata in plic si raspunde in scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de raspuns in functie de modul cum a primit reclamatia si solicitarea reclamantului. Pentru reclamatiile formulate verbal și prin telefon, data depunerii este ziua depunerii, iar în cazul reclamaţiilor depuse în scris, prin scrisoare și în alte modalităţi, se consideră ziua sosirii acestora. În cazul informării prestatorului străin trimis cu întârziere, prestatorul naţional responsabil pentru îndeplinirea celor din Contractul de prestări servicii nu este responsabil, dacă a făcut totul pentru a pune la dispoziţie la termen datele, informaţiile de la prestatorul partenerului contractual. Prestatorul ţine evidenţa tuturor reclamaţiilor depuse. Dacă cel care solicită serviciile nu acceptă răspunsul primit la reclamaţie, sau dacă Prestatorul nu răspunde la timp reclamaţiei, cel care a depus reclamaţia are dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor în termen de 30 de zile de la comunicarea răspunsului sau în cazul lipsei unui răspuns.

10. Reguli privind prelucrarea datelor, protecţia datelor și confidenţialitatea

10.1. Furnizare de date

Prestatorul este obligat să furnizeze autorităţilor datele privitoare la prestator, care sunt necesare pentru solicitarea serviciilor, pentru facilitarea accesului, respectiv pentru efectuarea sarcinilor autorităţilor, chiar și dacă acestea sunt considerate secrete comerciale.

Prestatorul este obligat pună la dispoziţia publicului datele definite prin termenii și condiţii generale. Conform celor de mai sus, pe parcursul furnizării datelor, cel care furnizează datele este responsabil pentru actualitatea conţinutului datelor, autenticitatea acestora, punctualitatea și posibilitatea de verificare.

Prestatorul colaborează prin furnizarea de date cu autorităţile competente în procedurile acestora – și mai ales în cele penale – pentru depistarea comportamentelor ilegale și/sau pentru prevenirea acestora.

10.2. Protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea

( SC ALLPACKA LOGISTICS SRL este inregistrata la Autoritatea Nationala de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 545269842780, iar acceptarea termenilor si conditiilor de livrare ale ALLPACKA LOGISTICS SRL presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal in conformitate cu Legea 677/2001.

SC ALLPACKA SRL prelucreaza datele cu caracter personal avand functie de identificare de aplicabilitate generala cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum si ale art. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP :

« Art. 8 (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand o functie de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai daca: a) persoana vizata si-a dat in mod expres consimtamantul ; b) prelucrarea este prevazuta in mod expres de o dispozitie legala »

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare.

In cazul in care persoana vizata refuza consemnarea in scris a datelor cu caracter pesonal, nu vor beneficia de prestarea serviciului.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate :

« (1) in cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda déjà informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii. (2) in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda déjà informatiile respective : a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul ; b) scopul in care se face prelucrarea datelor ; c) informatii suplimentare, precum : destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor ; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate ; d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptarii si implementarii de catre operator a masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, se regasesc in politicile si procedurile proprii de securitate.

Prestatorul și partenerul său:

 • nu au dreptul să deschidă coletele închise ;
 • au dreptul de a studia coletele neînchise în măsura și numai pentru stabilirea datelor necesare   pentru ridicarea, prelucrarea, transmiterea, respectiv expedierea acestora;
 • nu vor comunica datele aduse la cunoștinţa lor pe parcursul îndeplinirii serviciului altor persoane – exceptând expeditorul, destinatarul (respectiv alte persoane cu drept de preluare), și colaboratorul – în afara procedurilor autorităţilor;
 • nu pot preda coletul – pentru cunoașterea conţinutului – altor persoane decât expeditorului, destinatarului (respectiv altor persoane cu drept de preluare), respectiv colaboratorilor;
 • cu excepţia expeditorului, destinatarului (respectiv alte persoane cu drept de preluare) și a colaboratorului –nu au dreptul să furnizeze informaţii altor persoane legat de îndeplinirea serviciului.

Persoana care prezintă documentul de justificare al predării, respectiv datele de identificare individuală (de exemplu cod de identificare colet) a coletului poștal, se va considera având aceleași drepturi cu expeditorul, în continuare, la nevoie va comunica în format electronic numele expeditorului și destinatarului și adresa coletului.

Prestatorul sau partenerul acestuia are dreptul de a deschide coletul închis dacă:

 • învelișul este atât de deteriorat, încât deschiderea este justificată pentru protejarea conţinutului, și nu se poate asigura protejarea conţinutului coletului prin reambalare fără deschidere;
 • este justificat pentru înlăturarea riscului cauzat de conţinutul acestuia;
 • a expirat perioada de păstrare a coletului nelivrat.

Deschiderea coletului se va face de către o comise formată din cel puţin două persoane, care va înregistra măsurile luate, ce urmează a fi înscrise într-un proces verbal. Membrii comisiei sunt desemnaţi dintre angajaţii, membrii, responsabilii, respectiv colaboratorii Prestatorului. Faptul deschiderii se va indica pe colet, şi dacă este posibil, se va informa expeditorul cu privire la deschidere, şi la cauza deschiderii.Prestatorul și persoanele (organizaţiile) care efectuează activităţi de cooperare vor asigura prin măsuri de organizare și tehnice confidenţialitatea informărilor, anunţurilor, transmiterea coletelor prin solicitarea Prestatorului. Prestatorul și persoanele (organizaţiile) care efectuează activităţi de cooperare – în cazul îndeplinirii condiţiilor legale și dacă a fost contactat în legătură cu acesta –sunt obligate să prezinte sau să predea coletul, anunţul, respectiv să dea informaţii sau să prezinte în faţa organului expres îndreptăţit de lege, de asemenea asigurarea posibilităţii de a observa, depozita respectiv intervenirea în anunţ și colet.

10.3. Responsabilitatea angajatului, a reprezentantului și a colaboratorului poștal privind protecţia datelor și confidenţialitatea

Obligaţia protecţiei datelor și confidenţialitatea sunt aplicabile angajaţilor, membrilor, însărcinaţilor și colaboratorilor Prestatorului – chiar și după terminarea raportului de muncă, raportului de membru, raportului de însărcinare, raportului de cooperare – în același măsură ca și Prestatorului, fiind responsabili pentru încălcarea acestora.

11. RESPONSABILITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA SERVICIILOR

PRESTATORUL nu răspunde pentru deteriorarea, lipsa conţinutului, pierderea și distrugerea coletului produse pe parcursul transportului, însă este obligat să solicite partenerului de transport repararea prejudicului cauzat CLIENTULUI, conform Termenilor și Condițiilor de Transport ale firmei de curierat care a prestat serviciul de transport în cauză.

Prestatorul nu răspunde pentru pagubele survenite în prestarea serviciilor, dacă acestea s-au produs din motive ce nu pot fi înlăturate în afara sferei de funcţionare a prestatorului:

 • forţă majoră: războaie, sabotaj, revolte, bombardamente sau alte cazuri de urgenţă, dezastre naturale, incendii, greve, ameninţare cu bombă, sau în cazul luării de măsuri de către organele responsabile în baza legii apărării naţionale;
 • în cazul în care coletul nu este ambalat corespunzător conţinutului său din interior;
 • în situaţia în care coletul s-a obţinut prin confiscarea de către autorităţile maghiare sau străine sau în urma expedierii eşuate cauzată de procedurile autorităţilor maghiare sau din străinătate;
 • pentru daunele cauzate prin încălcarea legii sau prin comiterea unei infracţiuni de către terţe persoane înafara Prestatorului;
 • Clientul (Solicitantul, expeditorul, destinatarul) a provocat dauna prin încălcarea legii sau comiterea unei infracţiuni;
 • dacă dauna a fost cauzată de caracteristica internă a coletului, deficienţa ambalajului care nu a putut fi observată din afară sau adresarea necorespunzătoare;
 • Solicitantul nu a tipărit formularele trimise către acesta de Prestator, nu le-a transmis expeditorului, sau Solicitantul/Expeditorul a completat formularele de aşa manieră încât partenerul Prestatorului nu a putut îndeplini expedierea conform condiţiilor dispuse în comandă, sau le-a îndeplinit cu întârziere,
 • din vina Solicitantului și/sau a expeditorului, formularul trimis de către Prestator nu se afla la expeditor la data ridicării coletului și, din acest motiv, expeditorul este nevoit să completeze de mână, la faţa locului, scrisoarea de trăsură, iar în urma acestui fapt datele depuse în comandă diferă sau Prestatorului nu a îndeplinit expedierea conform condiţiilor depuse în comandă, sau le-a îndeplinit cu întârziere;
 • Solicitantul sau Expeditorul nu s-au pronunţat în prealabil legat de coletele care necesită manipulare specială (de exemplu fragil); respectiv
 • trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale
 • pentru daunele indirecte și câștigurile nerealizate.

Demonstrarea daunelor de mai sus revine în sarcina următoarelor persoane:

 • Prestatorul: în privinţa deficienţei ambalajului și adresării necorespunzătoare, respectiv în privinţa că dauna a fost cauzată din motive în afara sferei sale de operare, sau pe lângă îndeplinirea sa conform contractului, a fost cauzată de altă persoană decât cea care a suferit dauna;
 • Solicitantul și expeditorul, respectiv destinatarul: atunci cand dauna nu s-a produs din deficienţa ambalajului sau adresarea necorespunzătoare, respectiv, cand dauna nu poate fi redusă la conţinutul, natura interioară a coletului, de asemenea aceste persoane sunt obligate să justifice valoarea conţinutului ambalajului și măsura prejudiciului.

Poate fi readusă la conţinutul, natura interioară a coletului, de asemenea aceste persoane sunt obligate să justifice valoarea conţinutului ambalajului și măsura prejudiciului.

În cazul expedierilor indirecte, responsabilitatea Prestatorului se transferă odată cu expedierea coletului celui care a preluat coletul, iar acesta răspunde faţă de destinatar conform reglementărilor generale ale dreptului civil.

Pe lângă cele mai sus menţionate, Solicitantul are dreptul de a valida solicitarea de garanţie sau garanţia de echipament conform regulilor Codului Civil în cazul îndeplinirii defectuoase, faţă de Prestator, dar pentru aceeași deficienţă nu se pot valida deodată, în paralel.

În cazul solicitării garanţiei de echipament se poate solicita repararea sau schimbarea, exceptând cazul în care solicitarea aleasă este imposibilă sau creează cheltuieli suplimentare Prestatorului faţă de îndeplinirea altor solicitări ale acestuia. În cazul în care nu a solicitat până acum repararea sau schimbarea, respectiv nu a putut solicita acest lucru, atunci Clientul va putea pretinde reducerea contraprestaţiei proporţional sau va putea repara defectului pe cheltuiala Prestatorului, sau va putea solicita repararea de către altcineva – sau în ultimul caz – poate să se retragă din contract.

Clientul poate să-și valideze prejudiciul suferit conform punctului 11.1.2.

11.1. Despăgubire

11.1.1. Reguli generale de despăgubire

Dreptul clientului de a depune plângere împotriva Prestatorului decade dacă în termen de 1 an de la data livrării transportului, sau de la data la care ar fi trebuit livrat transportul sau data la care s-a terminat serviciul de transport, nu s-a înaintat acţiune în justiţie. În cazul în care plângerea se referă la serviciile adiţionale, dreptul clientului de a depune plângere împotriva Prestatorului decade dacă în termen de 1 an de la data la care clientul ar fi trebuit să-şi dea seama de pierdere, deteriorare sau întârziere, nu s-a înaintat acţiune în justiţie.

Pentru solutionarea pretenţiei de despăgubire a Clientului în cazul distrugerii sau pierderii coletului, a deteriorării coletului, sau a lipsei conţinutului, pretenţia la despăgubire se va depune în scris.

Clientul își poate anunţa în scris, în termen de cincisprezece zile de la preluarea coletului, pretenţia de despăgubire, cu titlul de expediere întârziată a coletului poștal.

Pentru judecarea și satisfacerea pretenţiei de despăgubire a Clientului în cazul distrugerii sau pierderii coletului, a deteriorării coletului, sau a lipsei conţinutului, pretenţia la despăgubire se va depune în scris sau se va întocmi un proces verbal la Prestator.

În cazul în care Prestatorul nu are posibilitatea de a lua înapoi coletele expediate greșit și să le expedieze conform regulilor, coletul se va considera pierdut. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

Expeditorul are dreptul la despăgubiri cu excepţia celor situatiei in care destinatarul a preluat coletul deteriorat.

Prestatorul poate solicita justificarea măsurii daunei în cazul în care pretenţia la despăgubire este legată de deteriorarea coletului sau de lipsa conţinutului acestuia.

11.1.2. Modalitatea anunţării pretenţiei de despăgubire

În cazul în care Prestatorul a stabilit distrugerea sau pierderea coletului, în termen de 30 de zile, în urma analizei, va informa clientul în scris despre acesta.

Dacă clientul dorește să-și exercite dreptul la despăgubire, va putea solicita acest lucru Prestatorului în termen de cel mult 1 an de zile de la data predarii coletului.

Pretenţia la despăgubire legată de deteriorarea coletului, lipsa conţinutului parţial sau total se poate anunţa în scris.

În cazul în care Prestatorul, în oricare etapă a manipulării coletului, va observa deteriorarea sau lipsa conţinutului, va întocmi un proces verbal legat de acest fapt și de măsura acestuia. Coletul deteriorat sau cu lipsă de conţinut se va expedia împreună cu procesul verbal.

În astfel de cazuri, destinatarul sau împuternicitul acestuia – în unele situaţii expeditorul – va prelua cu indicarea pretenţiei la despăgubire în procesul verbal (eventual cu declaraţia privind cele cuprinse în proces verbal), care va fi semnat drept justificare.

Dacă deteriorarea sau lipsa conţinutului coletului nu se recunoaște, acest lucru se va comunica în scris Prestatorului, în termen de 3 zile lucrătoare.

11.1.3. Luarea deciziei asupra pretenţiei la despăgubire, plata

În cazul deteriorării sau pierderii coletului, sau a lipsei totale sau parţiale a conţinutului acestuia, pretenţia la despăgubire depusă în baza procesului verbal va fi evaluată de către Prestator care va informa clientul în scris cu privire la rezultat in termen de 3 luni.

În cazul respingerii totale sau parţiale a pretenţiei, Prestatorul va comunica în scris clientului motivele acelei decizii.

11.1.4. Cuantumul despăgubirii

În cazul deteriorării, lipsei, pierderii, distrugerii conţinutului coletului, Prestatorul este obligat la plata despăgubirii după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poștale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

4. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

5.  O valoare maximă echivalentă în RON cu 100 USD per expediție, dar (ca în toate
cazurile) pierderea trebuie dovedită, și o valoare maximă echivalentă în RON cu 500 USD în cazul bijuteriilor sau ceasurilor, altele decât imitațiile de bijuterii și ceasuri) pentru expedițiile UPS.

6. O valoare maximă echivalentă cu 70% din valoarea facturii comerciale per expediție, dar pierderea trebuie dovedită, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau cu ramburs, pentru expedițiile GLS.

b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată; partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

Clienţii iau la cunoștinţă și acceptă că Prestatorul nu are niciun fel de responsabilitate și nu are obligaţia la despăgubire pentru pretenţiile de despăgubire provenite din faptul că o persoană, în afară de Solicitant, pretinde suma rambursului.

Dar Prestatorul a plătit Solicitantului sau către persoana desemnată de Solicitant suma rambursului în totalitate și poate dovedi acest lucru, conform prezentului document.

11.2. Procedura în cazul coletelor care au fost găsite după despăgubire

În situaţia în care coletul sau o parte din conţinutul acestuia a fost găsit după plata sumei de despăgubire, prestatorul va notifica partea despăgubită despre aceasta. Prestatorul va returna coletul despăgubitului și, în acest caz, despăgubitul nu va trebui să restituie suma despăgubirii. Dacă în termen de 8 zile de la expedierea nereușită, despăgubitul nu dă nici un răspuns la notificare, acest lucru va fi considerat de prestator drept renunţarea la colet și la conţinutul acestuia.

11.3. Obligaţie de restituire a taxei

Prestatorul va restitui taxa stabilită în mod eronat la preluarea coletului sau care a fost încasată greșit la expediere, diferenţa de taxă, respectiv taxa serviciului neîndeplinit – după ce a fost constatat acest fapt – către Solicitantul expedierii coletului sau dacă persoana este diferită de Solicitant, către persoana care a fost desemnată în contract ca și persoana care va suporta cheltuielile.

Prestatorul va restitui taxa integral în cazul în care Solicitantul sau expeditorul se retrage din contract – cere înapoi coletul la locul ridicării – înaintea expedierii coletului, iar coletul, din motive imputabile Prestatorului, a fost returnat fără a ajunge la destinaţie, Prestatorul nu a îndeplinit contractul de prestări servicii, coletul predat ca și fragil s-a deteriorat.

Clienţii iau la cunoștinţă că, dacă părăsesc locul ridicării coletului și curierul s-a deplasat deja la faţa locului, atunci Solicitantul sau expeditorul este obligat să plătească Prestatorului taxa survenită și cheltuielile conform punctului 6.1.

Prestatorul va restitui o parte din taxele plătite în următoarele cazuri (restituire parţial taxă):

– diferenţei de taxă, dacă Solicitantul sau dacă persoana este diferită de Solicitant, către persoana care a fost desemnată să suporte cheltuielile, dacă a plătit o taxă mai mare decât cea conformă taxei stabilite și acest lucru poate fi constatat din documentele de administrare a Prestatorului sau ale coletului.

Diferenţa dintre taxa plătită și taxa nouă, dacă Solicitantul sau expeditorul a cerut Prestatorului înainte de expediere modificarea serviciului special sau a adresei de destinaţie și în baza destinaţiei noi sau în cazul serviciului suplimentar, atunci se datorează plata unei taxe mai mici.

11.4. Responsabilitate pentru expedierea întârziată a coletului

Prestatorul nu oferă servicii de expediere cu termen garantat de livrare. Pentru expedierea întârziată a coletului fără termen garantat de expediere, prestatorul nu are obligaţia de despăgubire.

12. Răspunderea clientului

Solicitantul ia la cunoștinţă și acceptă că are aceeași responsabilitate ca și clientul în privinţa tuturor obligaţiilor, care conform datelor furnizate în comandă sau în prezentul document revin și altor clienţi (de exemplu responsabilitatea pentru neplata persoanei care suportă cheltuielile, sau în privinţa obligaţiilor expeditorului).

Conform punctului 1.2., clienţi acceptă ca, legat de Serviciu – având în vedere natura de intermediere a serviciului – pot depune toate declaraţiile numai către Prestator și pot solicita informaţii şi declaraţii numai acestuia. Clienţi se angajează că, dacă totuși intră în legătură cu partenerul Prestatorului în mod direct, în privinţa serviciului comandat și prin aceasta provoacă un prejudiciu Prestatorului, sunt obligaţi să despăgubească Prestatorul pentru prejudiciu, împreună cu cheltuielile suplimentare.

Solicitantul și expeditorul își asumă responsabilitatea materială totală pentru daunele provocate Prestatorului, care survin în urma încălcării legislaţiei și a Termenilor și Condiţiilor Generale. În acest sens, Solicitantul și/sau expeditorul vor/va despăgubi Prestatorul în privinţa tuturor daunelor suferite de acesta, ocazionate mai ales, dar nu exclusiv de:

 • furnizarea de date personale false sau date reale, dar indicate ca fiind datele altora,
 • caracterul contradictoriu, greșit, fals sau înșelător al celorlalte date ale comenzii,
 • completarea greşită, falsă sau înșelătoare a formularele trimise de Prestator sau completarea de aşa natură încât îndeplinirea de către Prestator ar fi imposibilă conform prezentului contract sau al oricărei legi,
 • nerespectarea prevederilor, condiţiilor referitoare la ambalare,
 • coletul conţine obiecte interzise sau ilegale sau conţine obiecte condiţionate, dar care nu îndeplinesc condiţia, sau care induc în eroare sau menţin în eroare Prestatorul în privinţa datelor reale despre conţinutul coletului.

12. Calitatea prestării serviciilor

Prestatorul se angajează că, pe parcursul activităţii sale, va presta în totalitate serviciile plătite și comandate de solicitant, conform termenilor și condiţiilor generale,

Va transmite coletele în siguranţă și le va expedia în stare intactă şi nedeteriorată conform prevederilor ordonanţelor aferente referitoare la calitate.

Traseul de livrare al coletelor ridicate va fi ales de către prestator și partenerul acestuia, conform serviciilor solicitate.

12.1. Tranzit în circulaţia internă

Prestatorul își organizează activitatea de aşa natură încât intervalul de livrare al coletelor predate în circulaţia internă, pe traseul de la expeditor la destinaţie să fie îndeplinit conform următoarelor:

Prestatorul se angajează că va expedia sau va încerca expedierea coletelor conform contractelor în vigoare și care vor urma, respectiv conform termenelor stabilite în contractele ocazionale (în scrisori de trăsură), conform celor indicate în scrisoarea de trăsură și în condiţiile expeditorilor.

13. Colaborare pentru adunarea datelor secrete

Prestatorul colaborează cu organele care au fost desemnate de lege special pentru a aduna date cu caracter secret. Prestatorul asigură condiţiile de aplicare ale instrumentelor și tehnicilor pentru adunarea informaţiilor cu caracter secret în ceea ce privește echipamentele și locaţiile sale. Furnizarea datelor pentru organele desemnate pentru adunarea informaţiilor secrete este gratuită.

14. Dreptul de autor

Întregul conținut al site-ului www.allpacka.ro – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea SC ALLPACKA LOGISTICS SRL și este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul SC ALLPACKA LOGISTICS SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.
În cazul în care doriți să ne semnalați o încălcare a dreptului de autor pe acest site, vă rugăm să ne trimiteți sesizarea la adresa: contact@allpacka.ro

15. Dispoziţii finale

Activitatea de servicii de transport la care nu se face referire în prezentul document va fi guvernată de prevederile Codului Civil privind reglementarea transportului, respectiv legislaţia română privind transportul.

În privinţa activităţii de servicii poștale, cazurile la care nu se face referire în prezentul document vor fi guvernate de legea CLIX din anul 2012 (în continuare: Legea Poștei), legislaţia română privind serviciile poștale și dispoziţiile Codului Civil.

În privinţa raportului dintre părţile contractante, părţile stipulează aplicarea dreptului român și competenţa exclusivă a Judecătoriei Sectorului Central din București.

Părţile contractante acceptă că, dacă oricare dintre prevederile incluse în Termenii și Condiţiile Generale ar încălca legea și, din acest motiv, prevederea ilegală se consideră nulă, acest lucru nu va influenţa restul prevederilor și valabilitatea Termenilor și Condiţiilor Generale. În locul prevederii nule părţile vor aplica prevederile legii pentru rezolvarea problemei legate de prevederea originală, nulă.

Termenii și Condiţiile Generale din prezentul document se vor modifica numai în scris.

Oradea, 27 octombrie 2014.

Last updated: 2020-03-13 12:48:55

Anexe

Anexa numărul 1.

Obiectele excluse de la transport și cele care pot fi transportate în mod condiţionat:

1. Obiectele excluse de la transport:

 • arme de foc, de înjunghiere, de tăiere;
 • muniţie, explozivi;
 • materiale radioactive, inflamabile, toxice, caustice, materiale inflamabile și explozive, respectiv obiecte care conţin acestea;
 • plate și animale vii;
 • serviciul de declarare a valorii, transportul obiectelor valoroase;
 • rămășiţe pământești;
 • produse perisabile, infecţioase, dezgustătoare;
 • produse sensibile la temperatură, a căror transportare necesită răcire, sau încălzire;
 • obiecte care sunt ofensive faţă de sentimentele de pietate, cenușă funerară;
 • alcool în cantitate comercială, respectiv tutun în orice cantitate;
 • narcotice, alte materiale halucinogene și definite în codul penal;
 • obiecte împachetate necorespunzător;
 • colet adresat pentru oficiu poștal;
 • produse periculoase conform ADR;
 • produse împachetate în pungi,saci, saci din pânză;
 • droguri, substanţe halucinogene, materiale psihotrope;
 • produse lichide care nu au fost împachetate în mod corespunzător
 • arme: arme de foc, carabină, pușcă, muniţie, componente ale armei de foc, cuţite, topor, etc.
 • materiale inflamabile (de exemplu: benzină, motorină, păcură, gaz lichefiat).
 • băutură spirtoasă, produse alcoolice preparate acasă
 • ţigări și alte produse de tutungerie
 • materiale periculoase: materiale explozive, explozibili, materiale inflamabile, materiale cu efecte toxice sau caustice, materiale radioactive, materiale infecţioase sau cu risc de infecţie, soluţii periculoase omului, respectiv orice alte materiale, care pot avea efecte nefavorabile, din cauza caracteristicilor sale, asupra celorlalte colete respectiv asupra personalului.
 • animale vii sau moarte, plante, alimente
 • probe sanitare (inclusiv fluide corporale și probe de ţesut)
 • rămășiţe umane și cenușă
 • blană și haine căptușite cu blană
 • bani în numerar: bani în numerar (bani de hârtie sau monedă) în orice valută, mijloace de plată care înlocuiesc banii în numerar: de exemplu card bancar, card debit, bonuri de masă, tichete de vacanţă, hârtii valorice (aici se mai pot aminti documentele statului, dar și cartelă de telefon pre-pay, cartelele SIM activate, și chiar și timbrele nefolosite)
 • lingouri de aur
 • bijuterii la modă, bijuterii din metale preţioase sau din pietre preţioase
 • obiecte care nu pot fi înlocuite sau unice
 • materialele periculoase omului și animalelor.
 • instrumente periculoase pentru oameni și animale, care pot curma viaţa
 • materiale, obiecte, instrumente în special periculoase pentru siguranţa publică
 • materiale radioactive
 • alimente perisabile, alimente îngheţate
 • hârtii de valoare, metale preţioase, pietre preţioase
 • obiecte din porţelan și ceramică, cană, vază
 • mobilă fără ambalaj
 • saltea
 • dulap cu vitrină din sticlă
 • produse neambalate
 • produse deteriorate
 • parfum
 • detergent și toate lichidele și prafurile de curăţat
 • șampanie
 • buchet de flori
 • aerosol, dezodorizant, loţiune după bărbierit
 • lac de unghii
 • gaz, dispozitive pirotehnice (de exemplu: spray cu gaz)
 • stingător
 • chiuvetă, canapea, mobilier și instrumente casnice
 • vinietă
 • toate celelalte obiecte, care teoretic pot pune în pericol viaţa umană, mediul, siguranţa publică, siguranţa statului, curierul, respectiv partenerii, colegii și vehiculele noastre.
 • Conserve, compoturi și murături (ambalaje din sticlă și plastic)

2. Obiecte care pot fi transportate în mod condiţionat:

 • ecran LCD sau cu plasmă, monitor cu plasmă
 • ecran CRT
 • ecran cu LED
 • mobilier montat pe paleţi (condiţie: cutie de carton căptușită corespunzător)
 • valiză (numai conform celor descrise pe pagina de web al Allpacka.ro)

3. Curierul poate refuza ridicarea obiectelor care în mod normal nu sunt supuse interdicţiei, în următoarele condiţii:

 • obiectul care urmează să fie expediat a fost ambalat vizibil necorespunzător
 • colet legat cu bretele

Curierul partenerilor noștri, care se deplasează la faţa locului, poate refuza preluarea obiectelor mai sus menţionate.

Solicitantul ia la cunoștinţă că ALLPACKA LOGISTICS SRL nu va însărcina sau nu va intermedia un transport care este contradictoriu regulamentului Partenerilor.

Mărfurile neambalate în mod satisfăcător și/sau cele ambalate ca și de obicei în comerţ.

Coletele legate cu bretele sau coletele legate nu pot fi expediate, pentru că ambalajul se poate desface, se poate agăţa pe bandă, putând provoca astfel vătămare corporală.

ALLPACKA LOGISTICS SRL va transporta mărfuri lichide sau perisabile, sticlă, ecran LCD sau cu plasmă, ecran CRT, ecran cu LED, porţelan, picturi, căni, vaze, obiecte ceramice, mobilier fără ambalaj, marfă defectă, numai în baza încheierii unui contract special.

ALLPACKA LOGISTICS SRL are dreptul să solicite o garanţie de la Solicitant pentru expedieri de marfă de tipul produselor de origine animală, antichităţi și artefacte, vignetă, lingouri de aur (sau pentru orice alte metale preţioase), valori asemănătoare banilor (nu doar bani în numerar, bancnote, chitanţe, hârtii de valoare, hârtii de stat, cartelă de telefon pre-pay, cartelele SIM activate, și chiar și timbrele încă nefolosite). În cazul transportării artefactelor, vazelor, picturilor și bijuteriilor Allpacka Logistics SRL are dreptul (respectând regulile partenerilor) să solicite poze și documente susţinute de facturi pro-forma care justifică valoarea. Acestea vor fi semnate de către Solicitant. Documentele necesare pot fi solicitate prin adresa de e-mail contact@allpacka.ro sau de la Serviciul Clienţi.

De asemenea, transportul mărfurilor care depăşesc valoarea de 1.000 Euro, bijuteriile la modă, bijuteriile sau obiectele din metale preţioase sau pietre preţioase (inclusiv diamantul industrial), drogurile legale, medicamente și produse de îngrijirea sănătăţii, probe sanitare (inclusiv fluidele corporale și probele de ţesut), microprocesoare și piese electrice se vor transporta numai cu declaraţia pe proprie răspundere a Solicitantului și împreună cu toate documentele legale.

Este obligaţia legală a Solicitantului să anunţe ALLPACKA LOGISTICS SRL, dacă marfa face parte din materialele periculoase .ALLPACKA LOGISTICS SRL își rezervă dreptul de a refuza orice transport care nu constituie proprietatea Solicitantului, sau nu este trimisă în numele acestuia, care nu este ambalat corespunzător transportului grupat, sau coletele care prezintă riscul de deteriorare.În baza regulilor partenerilor, nu se va accepta comanda pentru transportarea produselor ambalate nesatisfăcător, mărfuri perisabile, infecţioase, dezgustătoare, rămășiţe pământești, animale vii și plante, fructe, șampanie, ţigări și alte produse de tutun.

În baza regulilor partenerilor firmei, nu se va accepta comanda: pentru transportarea produselor ambalate nesatisfăcător, mărfuri perisabile, infecţioase, dezgustătoare, rămășiţe pământești, animale vii și plante, fructe, șampanie, ţigări și alte produse de tutun.

În Termenii și Condiţiile partenerilor ALLPACKA LOGISTICS SRL referitoare la transport se regăsesc și obiectele excluse de la transport sau obiectele care pot fi transportate în mod condiţionat dar nu au fost incluse în prezenta anexă și constituie parte integrantă a acestor Termeni și Condiţii Generale, chiar dacă nu au fost menţionate separat și în prezenta anexă.

ALLPACKA LOGISTICS SRL își rezervă dreptul de a modifica lista din prezenta anexă.