Comandă o livrare pe Allpacka.ro și câștigă contravaloarea expediţiei tale!*

Pleasează comanda și trimite-ne numărul comenzii pe Facebook pentru a te înscrie în concurs!

*Câștigătorii concursului vor primi o rambursare pentru livrarea pachetelor de până la maxim 100 lei.

Regulament concurs Campania de iarnă

Durata concursului: 12.12.2017, ora 00:00 – 07.01.2018, ora 23:59

Desemnarea câștigătorilor: 08.01.2018

Premii:  Se vor acorda 3 premii prin tragere la sorți. Cele 3 premii constau în rambursarea taxelor de transport achitate către Allpacka.ro, dar nu mai mult de 100 lei, pentru o comandă înregistrată pe perioada desfășurării concursului, adică 12.12.2017, ora 00:00 – 07.01.2018, ora 23:59.

Organizatorul Concursului (denumit in continuare„Promoterul”) este S.C. ALLPACKA LOGISTICS S.R.L., cu sediul in Piata Emanoil Gojdu, Oradea, judetul Bihor.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

  1. Condiția de participare la concurs este ca un client persoana fizică care înregistrează minim o comandă internă sau internațională pe Allpacka.ro în perioada anunțată, să distribuie această informație pe Facebook, prin utilizarea butonului de pe această pagină. Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
  2. Sunt eligibile numai persoanele fizice (denumite în continuare “Jucători”), care au împlinit vârsta de 18 ani, rezidenți în România. Nu pot participa angajați ai Promoterului sau ai altor companii implicate în aceasta acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplineste condițiile împuse de Regulament.
  3. Câștigătorii vor fi desemnați printr-un sistem de loterie online, iar înregistrările despre extragere vor fi realizate de către Allpacka Logistics SRL, la următoarea adresă: Str. Negustori, nr. 23, Sector 2, București. Extragerea câștigătorilor nu este publică.
  4. Câștigătorii vor fi va notificați de către Allpacka.ro cu privire la câștiguri și modul în care câștigurile pot fi revendicate prin Facebook sau prin e-mail. Dacă unul dintre câștigători nu este disponibil, promoterul va depune toate eforturile pentru a contacta câștigătorul timp de 14 zile calendaristice de la notificarea câștigurilor. În cazul în care câștigătorul nu poate fi contactat în termen de 14 zile calendaristice de la prima încercare a promoterului de a îl contacta, câștigurile vor anulate.
  5. Promoterul are dreptul de a verifica veridicitatea datelor personale furnizate de către Jucători, indiferent de dacă aceștia sunt declarați câștigători. Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Promoterul va utiliza datele personale furnizate de către participanti pentru transmiterea premiilor.
  6. Promoterul nu va fi tras la răspundere în cazul în care, din cauza unei suprasarcini de sistem conexiunea la Internet este întreruptă sau pentru orice altă defecțiune tehnică care nu este din vina promoterului, participarea la concurs nu este posibilă.
  7. Jucătorul este de acord și declară că nu va pretinde pagube sau alte daune pe site-ul facebook.com (Facebook Inc., filialelor și afiliaților săi) împotriva promoterului. Promoterul se declară unicul organizator al concursului, Facebook nu este implicat în organizare și desfășurarea acestui concurs.
  8. Promoterul își rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.
  9. Promoterul are dreptul să excludă din concurs un participant care încearcă să participe în mod incorect, eludând termenii și condițiile cuprinse în acest Regulament.
  10. În cazul unor litigii apărute între ALLPACKA.ro și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor inainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente.